Asbestipurku Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu – luota ammattilaiseen!

Asbestipurku Helsinki toteuttaa kaikki asbestityöt turvallisesti ja ammattitaidolla!

Asbesti on luonnossa esiintyvä mineraali, joka on rakenteeltaan kuitumainen. Hajotessaan tai naarmuuntuessaan asbesti pölyää herkästi. Tämä pöly onkin juuri se, mikä tekee asbestista niin vaarallisen: ihmiskeho ei kykene poistamaan asbestipölyä, joten pöly varastoituu keuhkoihin. Runsas määrä asbestipölyä aiheuttaa esimerkiksi keuhkosyöpää. Pienikin altistuminen voi kuitenkin aiheuttaa pysyviä muutoksia keuhkoissa.

Koska asbestipölylle altistuminen oireilee vasta pitkän ajan kuluttua, aineen myrkyllisyyteen herättiin vasta myöhään – vuonna 1993 Suomessa kiellettiinkin asbestin käyttö rakentamisessa. Nykyään laki vaatii, että ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä tulee aina tehdä asbestikartoitus ennen purku- tai remonttitöiden toteutusta. Esimerkiksi Kiinassa, Venäjällä ja Intiassa asbestia käytetään edelleen sen vaaroista huolimatta.

Asbestikartoitus

Asbestia on käytetty rakennuksissa 1930–1980. Asbesti on ollut edullinen ja hyvin lämpöä, kemikaaleja ja mekaanista voimaa eristävä rakennusaine, minkä vuoksi sen käyttö on ollut yleistä. Vuonna 2016 astui voimaan laki, joka velvoittaa asbestikartoituksen ennen purku- tai remonttitöitä kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa. Esimerkiksi putkiremontit ovat yksi yleisimmistä tilanteista, jolloin asbestikartoitusta tarvitaan.

Asbestikartoituksen tarkoituksena on paikantaa kohteesta mahdollisesti löytyvä asbesti, sekä selvittää sen laatu, määrä ja pölyävyys. Asbestipurku Helsinki toteuttaa asbestikartoitukset aina huolellisesti ja asiantuntevasti: asbestin löytöpaikat merkitään sekä fyysisesti kohteeseen että piirustuksiin. Asbestista otetaan näytteitä, jotka tutkitaan laboratoriossa asbestin laadun selvittämiseksi.

Kun mahdollinen asbesti on paikannettu, pohditaan, puretaanko asbesti vai pinnoitetaanko tai koteloidaanko se. Pinnoittamisessa ja koteloinnissa asbesti jätetään rakenteisiin, mutta käsitellään niin, ettei pöly pääse leviämään huoneilmaan. Tarkoituksena on kuitenkin aina minimoida asbestin riskin rakennuksen asukkaille.

Asbestipurkutyö

Asbestitöitä saa tehdä vain työsuojeluviranomaisen luvalla – luvan saaneet yritykset ja asbestipurkutyökoulutuksen käyneet työntekijät sekä työnjohtajat löytyvät erityisestä rekisteristä. Työntekijöillä tulee olla koulutus sekä soveltuva terveydentila. Myös suojavarusteet ja työvälineet tulee olla oikeat, jotta purkaja tai ympäristö ei altistu asbestipölylle. Työntekijöiden terveyttä seurataan alkutarkastuksen jälkeen aina kolmen vuoden välein, mikäli työntekijä jatkaa asbestitöiden parissa.

Asbestipurku Helsinki huolehtii aina, että sekä kohde on asianmukaisesti suojattu, että työntekijöillä on riittävät turvavarusteet ja koulutus työhön.

Ennen työn aloitusta asbestipurulle valitaan sopiva työmenetelmä:

  • Osastointimenetelmä

Yleisin tapa tehdä asbestipurkutyöt on osastointimenetelmä. Se on myös ainoa sallittu tapa purkaa sinistä asbestia, joka on asbestilajeista kaikista vaarallisin. Osastointimenetelmässä tila eristetään hyvin tiiviisti ja se alipaineistetaan hienopölyn erottavalla imurilla. Ennen työskentelytilaa rajataan työvaatteiden säilytystila, suihkutila ja suojavaatteiden säilytystila. Suojavaatteet ovat kertakäyttöisiä ja ne hävitetään aina, kun työtilasta poistutaan. Purettavat rakenteet kostutetaan työtä varten, jotta pölyä leviää mahdollisimman vähän.

  • Purkupussimenetelmä

Hyvin pienet, yksittäisten kohtien purkutyöt voidaan tehdä purkupussimenetelmällä. Tällöin asbestia sisältävät rakenteet peitetään alipaineistetulla pussilla ja työskentely tapahtuu käsin pussin aukkojen kautta.

Myös jälkisiivous on erittäin tärkeää: purkutyön jäljiltä ympäristössä ei saa olla asbestia yli 0,01 kuitua/cm³. Sama määrä on myös ehdoton maksimi, mitä saa löytyä työntekijöiden hengityssuojaimen sisäpinnoilta. Asbestityöstä muodostuva purkujäte luokitellaan vaaralliseksi.

Valitse asbestitöihin valtuutettu ja luotettava ammattilainen!

Asbestipurku Helsinki on asbestitöiden valtuutettu asiantuntija, joka toteuttaa asbestikartoitukset ja asbestipurkutyöt turvallisesti ja luotettavasti.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *